Ledenbrief 2018-2019

Binnenkort krijgt u per mail of, voor diegenen waarvan wij nog geen mailadres hebben, per post de brief met betrekking tot het nieuwe lidmaatschap voor het jaar 2018-2019. Lidmaatschap loopt van 1 november tm 31 oktober van het daarop volgende jaar. In de brief wordt u ook uitgenodigd voor onze jaarvergadering. De datum zal in de brief vermeld staan. Wij hopen dat u allen weer uw lidmaatschapsgelden wilt en zult betalen.10 euro per jaar om onze prachtige natuurlijsbaan het hele jaar, maar in ieder geval in geval van kou er op en top bij te hebben staan. Wij rekenen weer op uw steun. De mailing zal in de week van 12 t/m 16 november worden verzonden.

Inmemoriam Bauke Kroontje

Met droefenis hebben wij kennis genomen van het overlijden van ons erelid en ijsmeester,

BAUKE KROONTJE

Wij wensen Thea en kinderen veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies.

Jacob,Bouke, Rein,Jelle, Klaas, Stoffel, Jaap, Pe, Sjoerd, Rob, Johan.

IJsclub Sneek 1871

 

Nieuwe lid van de Sneeker IJskamer

Op 15 maart heeft onze leden administrateur Stoffel Boersma het certificaat van de “Sneeker IJskamer” overhandigd aan de heer Jelle Heeringa van Inferno AV uit Sneek. Wij zijn natuurlijk hartstikke blij dat er weer een Sneker bedrijf de ijsbaan Sneek ondersteunt.

Meer weten over de Sneeker IJskamer of de Sneeker IJsploeg? Klik hier

Klaas Haringa Erelid IJsclub Sneek

Vrijdag 15 december 2017 werd de 146e Algemene ledenvergadering van onze ijsclub gehouden. Naast een heleboel informatie over het reilen en zeilen van de ijsclub, financieel verslag over het afgelopen jaar en de verkiezing van 2 nieuwe bestuursleden, werd er ook na een bestuursperiode van 35 jaar afscheid genomen van Klaas Haringa als bestuurslid van de IJsclub. 35 jaar wel en wee bij de ijsclub, veel inzet op alle vlakken. Het bestuur vond dat reden om de vergadering voor te stellen om Klaas Haringa tot erelid van de ijsclub te benoemen, waar de gehele vergadering volmonding en met luid applaus instemming voor gaf. Gefeliciteerd Klaas, dik verdiend !

Na afloop van de vergadering was er een gezellig napraten over allerhande zaken onder het genot van een hapje en een drankje. Het was weer een nuttige en gezellige avond.