Lidmaatschap

Lidmaatschap IJsclub Sneek 2015/2016:
Lidmaatschap:              10,– euro per gezin/pj
Lidmaatschap van de IJsclub Sneek loopt van 1-11-2015 tot 31-10-2016

Vanaf 1 november 2014 zal er nog maar 1 soort lidmaatschap zijn, dat is besloten op de Algemene Ledenvergadering van 28 november 2013. Dit heeft te maken met alle kosten die verbonden zijn aan het lidmaatschap (afdracht KNSB, aanschrijven leden, rondbrengen kaarten). Iedereen die lid is/wordt bij onze IJsclub krijgt een gezinslidmaatschapskaart en betaalt daarvoor dan 10,– euro per jaar.

aanmelden als lid kan door brief of mail te sturen naar:
IJsclub Sneek
p/a Stoffel Boersma
De Hoppen 83
8604 CN Sneek
of mail naar ledenadministratie@ijsclubsneek.nl

Afmelden lidmaatschap IJsclub Sneek:
Wilt u uw lidmaatschap van de IJsclub Sneek beëindigen, dan kunt u vóór 1 augustus van elk jaar een brief of mail sturen naar:
IJsclub Sneek
p/a Stoffel Boersma
De Hoppen 83
8604 CN Sneek
of mail naar ledenadministratie@ijsclubsneek.nl