Hieronder staat de agenda van de ALV van 27 november 2015

Jaarvergadering 144 op 27 november 2015.

1.    Opening
2.    Vaststelling agenda: De agenda zoals voorgesteld wordt aangehouden.
3.    Toelichting actuele zaken door de voorzitter
4.    Toelichting gegeven door het bestuur over de plannen van het Gewest Friesland.
–    Ontwikkelingen bij het Gewest Fryslân (toelichting Johannes de Vries)
–    Bij voldoende natuurijs zullen de kortebaanwedstrijden van de neo-senioren, dames, junioren A aan Sneek worden toegewezen.
5.    Pauze

6.    Ingekomen en uitgaande stukken
7.    Notulen jaarvergadering 28 november 2014
8.    Jaarverslag secretaris.
De secretaris leest het jaarverslag 2014 – 2015 voor.
9.    Financieel verslag penningmeester
10.    De kascommissie bestaat uit Klaas de Jong en Jelle Plantinga (reserve Jaap Nienhuis).
11.    Verkiezing nieuw kascommissielid voor het komende jaar. Jelle Plantinga (laatste jaar), (Jaap Nienhuis nog 2 jaar).
12.    Privatisering
13.    Voorbereiding vrijwilligersschema ijsperiode komende winter (oproep om vrijwilligers)
14.    Rondvraag
15.    Sluiting.

Posted in: bestuur.
Last Modified: december 1, 2015