Algemeen

De IJsklub Sneek is opgericht op 1 november 1969 en ontstaan uit een fusie van de ijsklubs Friso en De Friesche Jeugd.
Deel van de speech die gehouden werd bij het afscheid van Dick van der Werf als bestuurslid van de IJsclub.

Doopceel Dick van der Werf.
Het jaar 1945, nadat het bulderen van de kanonnen was verstomd, was een gedenkwaardig jaar voor de IJsclub Sneek. De IJsclub Sneek, ontstaan uit een fusie van een aantal Sneeker IJsclubs, kon na de oorlog weer van start op de manier zo zij dat altijd gewend waren, de belemmeringen waren weggevallen.
Op de ledenvergadering in het jaar 1945, werd Dick van der Werf, benoemd tot bestuurslid van de ijsclub. Tot vandaag de dag (2001), let wel 56 jaar later, heeft hij in verschillende functies in het bestuur van de IJsclub zitting gehad.
De notulen van al deze 56 jaar ledenvergaderingen, vertellen een compleet levensverhaal, met hoogte en dieptepunten en vooral komische gebeurtenissen. Om deze gegevens en verhalen voor het nageslacht te bewaren, zijn ze in bewaring gegeven bij het Friesch Scheepvaartmuseum.

krantenknipsels, etc. door op de knipsels te klikken, vergroten ze tot een leesbaar geheel.

ijsclub ijsclub0001