Ondersteun IJsclub Sneek

IJsclub Sneek 1871 is op zoek naar bedrijven die lid willen worden van de van de ijsbaan Dicky van der Werf. Lidmaatschap kost € 100,– per ijsseizoen

De ijsclub Sneek 1871 kreeg in 2015 te maken met oplopende kosten, deels veroorzaakt door 2 jaar achter elkaar gebrek aan ijs en deels doordat de Gemeente Súd West Fryslân sportverenigingen, waaronder de ijsclub Sneek 1871, is gaan privatiseren. Voor de ijsclub betekent dit dat alle kosten voor onderhoud, vervanging en vernieuwing en de vaste kosten voor gas, water elektrisch helemaal voor rekening komen van de ijsclub. Door het in het leven roepen van de “Sneeker IJskamer” hopen wij een financiële buffer te creëren  voor alle vaste kosten.

Maar hebben wij u natuurlijk ook wat leuks te bieden!
5 redenen om lid te worden van de “Sneeker IJskamer”:
1.    Tijdens de ijs-periode gratis toegang tot het verwarmde ijsbaan gebouw inclusief koek en zopie
2.    Vermelding van naam/logo op de website van de IJsclub www.ijsclubsneek.nl
3.    Originele oorkonde “Lidmaatschap Sneeker IJskamer 1871” voor aan de muur van kantoor of hal
4.    Mogelijkheid om een reclamebord of spandoek te plaatsen tijdens de ijsperiode
5.    Jaarlijkse klúntocht naar één van de leden met een hapje en een sapje.

Kortom een club ter lering en vermaak waar je absoluut deel van wilt uitmaken met één gezamenlijk doel, namelijk een gezonde financiële basis voor de Sneeker IJsbaanvereniging !
Is uw nieuwsgierigheid en aandacht getrokken door het bovenstaande verhaal? Dat is natuurlijk prachtig. Wij willen u graag meer vertellen en u graag verwelkomen bij onze

“Sneeker IJskamer 1871”
Stoffel Boersma
ledenadministratie@ijsclubsneek.nl
0515-424848

Naast de “Sneeker IJskamer” voor bedrijven is ook de “Sneeker IJsploeg” voor particuliere ondersteuners opgericht. Deze laatsten betalen € 50,– per jaar ter ondersteuning van onze ijsbaan.

De eerste oorkonde van de “Sneeker IJsploeg” is op 8 december 2015 door voorzitter Jacob Akkerman en ledenadministrateur Stoffel Boersma uitgereikt aan Erelid Jans Groothuis.

IMG_7857