Ledenmail verzonden

Het water staat op hoogte, nu moet de natuur het verder zelf doen.  De administratieve kant van de ijsbaan krijgt nu tijd.

De ledenmail en ledenbrief zijn de deur uit. Na verzending van de mail, zijn de eerste betalingen in een ras tempo binnen gekomen. Eind van de week de brieven verzonden en ook daar wordt hopelijk weer door veel leden op betaald.

Schaatsliefhebbers die nog geen lid zijn, kunnen dat natuurlijk worden. Dat kost 10 euro per jaar en je kunt je daarvoor aanmelden met naam, adres en woonplaats bij ledenadministratie@ijsclubsneek.nl.
En nu hopen op een mooie schaatswinter ☃️❄🤞

Water op de baan !

De laatste klusjes worden/zijn gedaan. De bijen zijn op het hoogste punt gezet zodat de koningin en haar volk goed en droog de winter door kunnen komen. Terrein is er klaar voor, dus de pomp kan open. Daar hoort natuurlijk ook een kleine proost bij. Tot zover tevreden. Laat nu de winter maar komen

IJsbaan spic en span

De ijsclubvrijwilligers hebben de ijsbaan ontdaan van afgevallen takjes en bladeren van de bomen die rondom het terrein staan. Ook losgeraakte onkruidstengels en grassprieten zijn verwijderd. Die klus nam de Scharnegoutumer veehouder Michiel de Boer voor zijn rekening. Met behulp van het vereiste materieel had hij binnen enkele uren de (onbruikbare) troep op een bult geveegd en vervolgens afgevoerd. Als de rotzooi was blijven liggen, zou dat bij vorst de aangroei van ijs kunnen vertragen. De schaatsbaan is er nu klaar voor om er water vanuit De Swette op te laten stromen. Dat gebeurt binnenkort.

Koninklijke erepenning voor de jarige IJsclub

Uit handen van burgemeester Jannewietske de Vries van Súdwest-Fryslân heeft het bestuur van  IJsclub Sneek 1871 gistermiddag de Koninklijke Erepenning ontvangen. De onderscheiding is, naast de verschijning van ons jubileumboek, de bekroning op onze150ste verjaardag.

Op de foto staat burgemeester Jannewietsje de Vries, met van links naar rechts bestuursleden Jacob Akkerman, Bouke van der Meulen,  Jelle Plantinga, Klaas de Jong en Stoffel Boersma .

 

Jubileum bijeenkomst

De jubileum bijeenkomst op 19 november 2021 in het scheepvaart museum zal doorgaan met in achtneming van de op dit moment geldende corona-maatregelen. Dat houdt onder andere in dat genodigden bij binnenkomst een geldig corona bewijs moeten laten zien. Wij zullen samen met het FSM al het mogelijke doen de bijeenkomst veilig te laten verlopen.