Water op de baan !

De laatste klusjes worden/zijn gedaan. De bijen zijn op het hoogste punt gezet zodat de koningin en haar volk goed en droog de winter door kunnen komen. Terrein is er klaar voor, dus de pomp kan open. Daar hoort natuurlijk ook een kleine proost bij. Tot zover tevreden. Laat nu de winter maar komen

IJsbaan spic en span

De ijsclubvrijwilligers hebben de ijsbaan ontdaan van afgevallen takjes en bladeren van de bomen die rondom het terrein staan. Ook losgeraakte onkruidstengels en grassprieten zijn verwijderd. Die klus nam de Scharnegoutumer veehouder Michiel de Boer voor zijn rekening. Met behulp van het vereiste materieel had hij binnen enkele uren de (onbruikbare) troep op een bult geveegd en vervolgens afgevoerd. Als de rotzooi was blijven liggen, zou dat bij vorst de aangroei van ijs kunnen vertragen. De schaatsbaan is er nu klaar voor om er water vanuit De Swette op te laten stromen. Dat gebeurt binnenkort.

Koninklijke erepenning voor de jarige IJsclub

Uit handen van burgemeester Jannewietske de Vries van Súdwest-Fryslân heeft het bestuur van  IJsclub Sneek 1871 gistermiddag de Koninklijke Erepenning ontvangen. De onderscheiding is, naast de verschijning van ons jubileumboek, de bekroning op onze150ste verjaardag.

Op de foto staat burgemeester Jannewietsje de Vries, met van links naar rechts bestuursleden Jacob Akkerman, Bouke van der Meulen,  Jelle Plantinga, Klaas de Jong en Stoffel Boersma .

 

Jubileum bijeenkomst

De jubileum bijeenkomst op 19 november 2021 in het scheepvaart museum zal doorgaan met in achtneming van de op dit moment geldende corona-maatregelen. Dat houdt onder andere in dat genodigden bij binnenkomst een geldig corona bewijs moeten laten zien. Wij zullen samen met het FSM al het mogelijke doen de bijeenkomst veilig te laten verlopen.

IJsbaanvrijwilligers vegen in plaats van sneeuw, onkruid weg

De vrijwilligers van de IJsclub Sneek 1871 poetsen niet alleen ijsvloeren op. Ze kunnen ook heel goed bestratingen er blinkend laten uitzien. Alleen: een sneeuwveegmachine kunnen ze natuurlijk moeilijk inzetten voor het onkruidvrij maken van het ruime parkeerterrein en het licht aflopende trapterras naar de (grazige) ijsbaan. Daar hebben die nijvere mannen nu een heuse onkruidborstelmachine voor. Op de knieën met de vingers in hun eigen achtertuinen sprieten van gras, paardenbloem, madeliefjes en andere storende groeisels met worteltje en takje tussen de waaltjes en tegels uit te trekken, kunnen ze wel aan. Maar om het ijsbaanplaveisel aan de Leeuwarderweg van onwelkom groen te ontdoen, hebben ze toch echt enige mechanische ondersteuning nodig. Kom niet bij ze aan met chemicaliën, want die zijn uit den boze. Een apparaat op peut dus, aangeschaft bij machinespecialist Bos Sneek. Een rib uit het lijf van de 150-jarige ijsclub, die zichzelf een meer dan welverdiend cadeau heeft gegeven. Deze week arriveerde de stoere onkruidbestrijder. Bos-medewerker Nico Plantinga (links op de foto) gaf de vrijwilligers (onder wie Jaap Nienhuis, rechts) tekst en uitleg over de werking van de bortstelaar-op-wielen. Het is even een handigheid – vooral secuur, niet te haastig werken – , maar na enig proberen, heb je eer van je werk. Onder het apparaat draaien staalborstels als een dolle rond, al het groeisel wegmaaiend dat ze op hun weg vinden. Een stevige spatlap rondom voorkomt dat het onkruidprut hinderlijk rond sproeit. ,,Nou, dit is krekt wat”, luidt het positieve commentaar van de doorgaans best kritische vrijwilligersploeg. ,,Iedereen wil er met anne slach. Dat wudt dus wachten op dyn beurt…”