Iisbaan yn’e maaitiid

It keunstboek/projekt iisbaan yn ‘e maaitiid kriget in prachtich ferfolch!
Wy, Hendrik Elings, BaukjeVenema en myn persoan, binne troch de provinsje Fryslan frege us keunstboek/projekt yn te setten foar it fergrutsjen fan de sichtberens fan it Frysk en de Fryske streektalen yn de iepenbiere romte. Wat ha wy betocht?
• 3 fytsrutes lans 3×4 iisbanen
• 3 saneamde sichtplakken (‘losse’ iisbanen)
• By eltse iisbaan in grut boerd mei keunst, in gedicht en ynformaasje
• In boekje (fergees te krijen by VVV’s en Fytsferhiersaken) mei in prote ynformaasje, keunst, gedichten en de fytsrutes (fia ‘knooppunten’)
• In webside
It projekt wurdt troch Lutz Jacobi (foarsitter Fietsplatform Nederland) op 2 juny iepene yn it Gemeentekantoar fan Ljouwert, dit fan 16.45 oant 18.15 oere. Ek is der in lytse eksposysje.
Alle keunstwurken gedichten dy’t yn it boek stean binne fanof 2 juny te sjen op de grutte boerden by de iisbanen. Mar ek in nij Hylper gedicht en nije keunstwurken fan Hendrik en Baukje!
Bygeand in utnuging foar de iepening. Jim binne fan herte wolkom! Kinst net komme, jou dan dyn adres troch fia in mail oan my. Dan stjoer ik in pear boekjes nei dy ta.
Ek taheakke in pdf mei de buorden (2 meter heech, 1 meter breed en it boerd sels 65 cm heech) en in pdf fan it boekje.
Graach alles noch efkes yn betrouen under it kessen oant nije wike freed. Dernei mei it runom bekind wurde!
Mei ut namme fan Hendrik en Baukje graach oant 2 juny en mei hertlike groetnis,
Eddy van der Noord
utjouwerij Louise

website iisbaan keunstrute   Hier staan ook de fietsroutes duidelijk in aangegeven

Workshop Stelten en Maskers maken

Op zaterdag 10 juni 2023 is er op het ijsbaanterrein de workshop Stelten en Maskers maken.

Workshopleiders: Erik Sok en Ellen van Putten van Werkplaats12, Harlingen
Materiaal: is aanwezig
Duur van de workshop: 2 uur
Steltlopen: 1 uur
Datum: zaterdag 10 juni a.s.
Tijd: 13:00 – 16:00 uur
Supporters: 15:00 uur
Video: Björn Goossens

Dit project is onderdeel van IIS het Mienskipsproject van Arcadia . IIS is een productie van Arcadia en Keunstwurk en wordt mogelijk gemaakt door Provincie Fryslân, Prins Bernhard Cultuur Fonds en Univé.

Wil je je opgeven voor de cursus dan kun je een mailsturen naar: info@stichtingcreator.com

Oproep voor schaatsliefhebbers en IJsclub-vrienden van de ‘IJsclub Sneek 1871’
Door klimaatverandering wordt de kans op 8 cm ijs steeds minder. Daarom hangen wij de schaatsen in de wilgen en gebruiken de takken om de ijsbaan op stelten te zetten.
Voor het behoud van de ijsbanen en om sportief én creatief met deze veranderingen bezig te zijn, verzorgen twee kunstenaars een workshop Stelten en Maskers maken.
Hiervan wordt een promotie-video gemaakt die alle ijsbanen in Friesland op stelten zal zetten.
Komt allen naar de ijsbaan, is het niet voor de workshop, dan om de creatieve steltlopers toe te juichen.
Iedereen krijgt een warm onthaal door het IJsclub bestuur met “koek en zopie”. Jij als Steltloper krijgt een hoofdrol in de video, waarbij het IIS-gevoel weer een nieuwe kans krijgt.

meer info vind je op de website van stichting creator: Workshop Stelten en Maskers maken – Stichting Creator

In memoriam

Jacob Akkerman — 1951-2023

Jacob Akkerman, voorzitter van IJsclub Sneek 1871, is op 29 maart na een kort ziekbed op 71-jarige leeftijd overleden. De crematieplechtigheid werd dinsdag 4 april in Crematorium Sneek gehouden.
Akkerman trad in 1984 toe tot het ijsclubbestuur. Elf jaar later volgde zijn benoeming tot voorzitter.
Hij liet het, in woord en gebaar, meer dan eens weten: ‘de ijsclub is m’n alles’. Zijn wens om de condoleantie in het clubhuis van IJsbaan Dicky van der Werf te laten plaatsvinden, twee dagen voor de crematie, was daarvan een passend bewijs. Veel mensen maakten deze zondagmiddag van de gelegenheid gebruik om afscheid van hem te nemen.
Zijn credo was: ‘we zijn geen ijzige vereniging – nee, we binne un klup fan warme meensen’. Hij had het dan met name over de vrijwilligers, de vaste kern van voornamelijk pensionado’s. De werk- en paradepaardjes, zoals hij ze met trots en bewondering noemde.
Zo’n nijver clubje maten moet je koesteren en vooral: bijeenhouden. Akkerman, met zijn jarenlange ervaring in allerlei besturen – en wellicht ook wel door zijn vroegere deurwaarderswerk – kon dat als de beste. Een combinatie van zakelijkheid en milde losheid.
Elke maandagochtend komen de bestuursleden en de andere vrijwilligers in het clubhuis bijeen. Is dat niet erg vaak, denken sommigen misschien, voor hooguit die paar dagen in het jaar dat de baan open is? Nou, dat is te zeggen: er is toch elke keer aardig wat te bespreken, blijkbaar.
Wie er als argeloze toehoorder bij zou zitten, denkt misschien: wat is dit hier voor Poolse landdag? Politieke kwesties, de voetballerij, vogels, bijen, foto’s van kleinkinderen, het weer natuurlijk. Alles komt voorbij. Van de hak op de tak.
Jacob hoorde en zag dat dan een poos minzaam aan. Totdat hij zichtbaar genoeg van dat door elkaar praten had en luid en duidelijk riep: ‘orde!’. ,,Er kan nu maar één het woord hebben”, zei hij dan. Je hoefde niet te vragen wie dat was.
Akkermans voorzitterschap wordt door twee absolute hoogtepunten gemarkeerd. Het eerste is de realisatie in 2008 van het ijsbaangebouw. Zijn inbreng in dit grote project moet niet te licht worden geacht. Dat de alom gewaardeerde Sneker zakenman Dicky van der Werf een paar ton aan de ijsclub naliet, hielp daar uiteraard wel bij.
Het tweede hoogtepunt is de viering van het 150-jarig bestaan van IJsclub Sneek in 2021. Met een fraai jubileumboek en een sfeervolle bijeenkomst in het Fries Scheepvaart Museum. ,,We zaten middenin de corona, maar het liep allemaal als een klok”, stelde de voorzitter naderhand heel tevreden vast.
De ijsclub zal hem missen. Zijn zorg voor het behoud van een mooie, veilige schaatsbaan voor jong en oud. Zijn inzet voor de leden/donateurs van de vereniging als geheel. En natuurlijk zijn grote betrokkenheid bij de hechte vrijwilligersploeg.
,,We hebben het ook wel een beetje druk met elkáár”, zei hij dan, met een knipoog. Dat bedoelde hij niet alleen als een grapje. Elkaar wekelijks zien, kort en bondig overleggen, wat langer slap kletsen, onderhoudsklusjes uitvoeren binnen en buiten de baan. Dat smeedt een band, vond hij. Daardoor word en blijf je maten van elkaar, ten voordele van de hele vereniging.
Uit die vriendenploeg is nu één weggevallen. Voorgoed. De ijsclub rouwt, maar is tegelijk dankbaar voor wie hij was en wat hij heeft betekend. Het was een eer en een voorrecht om Jacob Akkerman in haar midden te mogen hebben.

Jacob Akkerman was lid in de orde van Oranje Nassau.

 

Jeugd Sponsor Actie Poiesz gaat van start

De eerste week van 8! weken actie voor de sportclubs is van startgegaan. En wij mogen deze week aftrappen bij de Poiesz in de Noorderhoek Sneek. Wij staan aanstaande zaterdag in de winkel bij onze prachtig ingerichte stand om jullie de meest heerlijke gevulde koeken van Poiesz aan te prijzen. En de aanbieding is scherp dat kan ik je vertellen. Wie komt er een verpakking bij ons halen? of misschien wel 2? Dat kan trouwens de hele week wel hoor, als de muntjes maar bij ons in de koker gegooid worden, dat zou natuurlijk geweldig zijn. Alvast bedankt Poiesz en jullie allemaal !

Wij doen weer mee ! 18e Jeugd Sponsor Actie Poiesz

Wij zijn erg blij dat we ook dit jaar weer zijn ingeloot bij de Poiesz Jeugd Sponsor Actie. De 18e alweer voor Poiesz, die de sportclubs al zolang een warm hart toedraagt, chapeau !
De actie duurt van 13 februari t/m 10 april 2023 en wij mogen bij de Poiesz in de Noorderhoek aftrappen. Dat houdt in dat wij  direct de eerste week van de actie ons mogen presenteren bij de Poiesz Noorderhoek in Sneek. Die week is de spaarsprinter (15 munten) een hele lekkere ! we verklappen natuurlijk nog niet wat, dat hoort u later. Wij zijn blij en hopen dat er weer goed om de sportverenigingen wordt gedacht en met name natuurlijk aan de ijsclub Sneek. Wij zien jullie graag zaterdag 18 februari a.s. bij de Poiesz in de Noorderhoek Sneek.