Jaarvergadering 149,150,151 op 16 december 2022.

Na de coronaperiode, waarin we geen ledenvergadering konden organiseren, gaan we dit jaar een inhaalslag maken en de ledenvergaderingen 149, 150 en 151 weer houden.

Wij nodigen u hierbij uit voor de ledenvergadering van de ijsclub Sneek 1871.

De vergadering wordt gehouden op vrijdag 16 december 2022 in het clubgebouw bij de ijsbaan inloop en aansluitend aanvang om 19.30 uur.

U bent hierbij van harte welkom.

Namens het bestuur,
Bouke van der Meulen, secretaris.

Agenda ALV 16 december 2022

Buurtcamping XL op 15 augustus 2022 op de ijsbaan

Maandag 15 augustus is er op de ijsbaan een Buurtcamping XL. Een heel leuk evenement van Simmer yn Sudwest 2022 en Sociaal Collectief SWF . Iedereen is welkom vanaf 13.30 uur tot 16.30 uur. Je hoeft hiervoor niet aan te melden. En wat is er te doen? Gratis fotoshoot voor het hele gezin, sportieve activiteiten, stormbaan, noem maar op. Tot maandag middag !

Open bijendag: 27 augustus 2022

Het bestuur van IJsclub Sneek 1871 houdt op zaterdag 27 augustus in samenwerking met de drie hobby-imkers Willem Altena, Cor Reijenga en Cor de Boer op de ijsbaan een open bijen(mid)dag. Iedereen – leden en niet-leden, jong en oud – is van harte welkom tussen 14 en 16 uur. Nabij het ijsbaangebouw en rond de ‘stal’, gelegen aan de noordrand van het grazige terrein, kan men kennismaken met het wonderlijke leven van meerdere bijenvolken. Voor een natje, droogje en ijsje wordt gezorgd. En un potsje hoaning? Zolang de voorraad strekt.

Ledenmail verzonden

Het water staat op hoogte, nu moet de natuur het verder zelf doen.  De administratieve kant van de ijsbaan krijgt nu tijd.

De ledenmail en ledenbrief zijn de deur uit. Na verzending van de mail, zijn de eerste betalingen in een ras tempo binnen gekomen. Eind van de week de brieven verzonden en ook daar wordt hopelijk weer door veel leden op betaald.

Schaatsliefhebbers die nog geen lid zijn, kunnen dat natuurlijk worden. Dat kost 10 euro per jaar en je kunt je daarvoor aanmelden met naam, adres en woonplaats bij ledenadministratie@ijsclubsneek.nl.
En nu hopen op een mooie schaatswinter ☃️❄🤞

IJsbaanvrijwilligers vegen in plaats van sneeuw, onkruid weg

De vrijwilligers van de IJsclub Sneek 1871 poetsen niet alleen ijsvloeren op. Ze kunnen ook heel goed bestratingen er blinkend laten uitzien. Alleen: een sneeuwveegmachine kunnen ze natuurlijk moeilijk inzetten voor het onkruidvrij maken van het ruime parkeerterrein en het licht aflopende trapterras naar de (grazige) ijsbaan. Daar hebben die nijvere mannen nu een heuse onkruidborstelmachine voor. Op de knieën met de vingers in hun eigen achtertuinen sprieten van gras, paardenbloem, madeliefjes en andere storende groeisels met worteltje en takje tussen de waaltjes en tegels uit te trekken, kunnen ze wel aan. Maar om het ijsbaanplaveisel aan de Leeuwarderweg van onwelkom groen te ontdoen, hebben ze toch echt enige mechanische ondersteuning nodig. Kom niet bij ze aan met chemicaliën, want die zijn uit den boze. Een apparaat op peut dus, aangeschaft bij machinespecialist Bos Sneek. Een rib uit het lijf van de 150-jarige ijsclub, die zichzelf een meer dan welverdiend cadeau heeft gegeven. Deze week arriveerde de stoere onkruidbestrijder. Bos-medewerker Nico Plantinga (links op de foto) gaf de vrijwilligers (onder wie Jaap Nienhuis, rechts) tekst en uitleg over de werking van de bortstelaar-op-wielen. Het is even een handigheid – vooral secuur, niet te haastig werken – , maar na enig proberen, heb je eer van je werk. Onder het apparaat draaien staalborstels als een dolle rond, al het groeisel wegmaaiend dat ze op hun weg vinden. Een stevige spatlap rondom voorkomt dat het onkruidprut hinderlijk rond sproeit. ,,Nou, dit is krekt wat”, luidt het positieve commentaar van de doorgaans best kritische vrijwilligersploeg. ,,Iedereen wil er met anne slach. Dat wudt dus wachten op dyn beurt…”