Drooggevallen ijsbaan begroet insecten en vogels

We hadden stiekem hoop dat er eind februari / begin maart nog een paar gezellige ijsbaanschaatsdagen zouden komen. Nou, niet dus. De hele winter kwalijk een vliesje ijs gezien. Zelfs een sfeervol laagje sneeuw, dat ons doorgaans gemengde gevoelens bezorgt – zeker als het erg ijsafdekkend is -, moesten we dit keer ontberen.
Bleef Koning Winter veilig thuis in Siberië uit vrees hier met het coronavirus te worden besmet? In december mag hij, al of niet ingeënt, strenger en langer dan ooit terugkomen. IJs tot diep in de bodem en desnoods sneeuw van 1,5 meter hoog. Krijgt de jubileumviering van onze 150-jarige IJsclub Sneek in januari nog meer cachet!

Nieuwjaarsreceptie IJsclub

Op vrijdag 10 januari 2020 vanaf 16.30 uur zal er in het clubgebouw van de IJsclub een nieuwjaarsreceptie worden gehouden. Leden zijn daar natuurlijk van harte welkom.

wij houden van ijs !

een mooi filmpje van de KNSB, wij houden van ijs !

ALV IJsclub Sneek

Op vrijdag 13 december 2019 zal de algemene ledenvergadering van de IJsclub Sneek plaatsvinden in het clubgebouw van de IJsclub aan de Leeuwarderweg . Leden zijn van harte welkom. Inloop vanaf 19.00 uur, aanvang vergadering 19.30

100 jarig bestaan Bond van IJsclubs

Op 3 december 2019 bestaat de Bond van IJsclubs (Gewest Fryslân KNSB) 100 jaar. En dat gaan ze vieren met de dag voor de jeugd op zaterdag 19 oktober 2019!

Kinderen uit groep5 t/m 8 van de basisscholen uit heel Friesland kunnen deze dag de gast zijn van de Bond van IJsclubs in Thialf en de Elfstedenhal. Hoe mooi is dat ! Van 13.30 – 15.30 uur kunnen de kinderen op deze ijsbanen vrij schaatsen – Alles is gratis. Wil je er bij zijn? Dan graag zo snel mogelijk opgeven bij je eigen ijsclub, in ons geval IJsclub Sneek en dan via het mail adres penningmeester@ijsclubsneek.nl

Wij mogen maximaal 15 kinderen afvaardigen, dus snel reageren, dan ben je er hopelijk bij.