Sneker IJsbaan is kanoproof

door Willem Altena

Kanovaren op de ijsbaan? Waarom niet? Vrijwilligers van IJsclub Sneek 1871 wouden het in elk geval proberen. En wat blijkt? Het houdt.., wacht nee, dat is met ijs. Herstel, het kan!
Het in- en uitstappen valt eigenlijk reuze mee, want de kano’s – eenpersoons kajaks en een tweepersoons ‘Canadees’ – liggen bij de wal op de bodem! Lekker stevig. Vervolgens even losduwen en….. varen maar. De peddels niet te diep in het water steken, want dan ben je aan het ‘grasmaaien’.
Op ruimer water staat zo’n 30 centimeter water; diep genoeg om een vlot gangetje te krijgen. Als je laarzen draagt, zou je kunnen uitstappen om vervolgens lopend verder te gaan, met de boot op sleeptouw.
De ijsclubmannen, niet meer de allerjongsten, waagden zich daar (w)ijselijk niet aan. Een nat pak oplopen, is niet aan te bevelen. Het water is immers steenkoud. Liever een kort onderling wedstrijdje snelvaren houden. Voor de winnaars stond er in het smûke ijsbaangebouw koek (kano’s) en zopie (koffie) klaar. Voor de verliezers trouwens ook.
Al met al een geslaagde peddelproef. Wellicht krijgt dit ijsbaan-kanoën op korte of langere termijn een vervolg, misschien met oud én jong. En dan ook met meer kano’s.
Het kan uiteraard alleen als er water op de baan staat, dus in de winter. Ook buiten dat seizoen zou je het complex op kanodiepte kunnen zetten, maar dan zit je andere baangebruikers in het vaarwater. Onder wie de imkers met hun bijenkasten. En met name de boogschutters, die meer met pijlen dan met peilen hebben.
Nog een paar weken – en dan hevelt de ijsbaanploeg het water weer over naar de Zwette. Of beter gezegd, dat doet een pomp voor hen. Drie dagen later is het gras tevoorschijn gekomen. Twee weken daarna kun je het terrein met droge sokken oversteken. Eerst nog even hoop houden op een verlaat wintertje. Je weet het nooit…

Jeugd Sponsor Actie Poiesz van start

Vandaag start bij de Poiesz supermarkten. En wij doen mee ! U ook? spaar zoveel mogelijk sponsormunten en doneer die aan onze mooie IJsclub. onze koker staat bij de Poiesz in Sneek, Noorderhoek. En deze week zijn wij op zaterdag aanwezig om de spaarsprinter van de week extra onder jullie aandacht te brengen. Een zak met 1,5 kilo Elstar appels voor maar 2,49! gezond en lekker. Zien we u deze week ook met een zak appels de deur uit gaan? En er zijn bij de Poiesz nog veel meer mooie aanbiedingen met extra sponsormunten. Tot ziens #poiesz #poieszsupermarkten #poiesznoorderhoek

Ook in 2024 weer gesteund door POIESZ JSA

Ook in 2024 mag de IJsclub weer deelnemen aan de Poiesz JSA en wel bij de Poiesz in de Noorderhoek in Sneek. Hartstikke fijn dat Poiesz dit weer aanbied voor sportclubs ! De actie begint op 12 februari en eindigt op 7 april 2024. Onze ijsclub zal de eerste zaterdag van de actie aanwezig zijn bij de Poiesz in de Noorderhoek. Wat de spaarsprinter die week is, is nog niet bekend, maar dat zullen we zo snel mogelijk hier en op social media melden. Sowieso willen we heel veel mensen zien bij de Poiesz om alle sportverenigingen te steunen ! Tot gauw.

Jacob Akkerman postuum erelid IJsclub Sneek

Tijdens de op 13 december jongstleden gehouden jaarvergadering van de IJsclub Sneek, hebben het bestuur en de aanwezige leden van de ijsclub, oud-voorzitter Jacob Akkerman, die op 29 maart 2023 na een kort ziekbed is overleden, postuum het ere lidmaatschap van onze ijsclub toegekend. Zijn vrouw Sonja Akkerman mocht tijdens de vergadering de oorkonde, het bijbehorende speldje en natuurlijk een mooie bos bloemen in ontvangst nemen.
Jacob Akkerman maakte sinds 1984 deel uit van het bestuur, waarvan een zeer groot gedeelte als voorzitter. De ijsclub was zijn alles.
(In memoriam )

Tijdens de jaarvergadering nam Bouke van de Meulen na 9 jaar bestuurslidmaatschap en secretaris functie afscheid van het bestuur van de ijsclub. Bouke werd hartelijk bedankt voor zijn inzet tijdens deze 9 jaar, deze dank werd vanzelfsprekend vergezeld van een mooie bos bloemen en een “lekkere”fles.

Zaterdag 6 januari 2024 zal de nieuwjaarsreceptie van de ijsclub gehouden worden voor leden en bestuur. Hierover volgt later nog een bericht.

Nieuwe mastverlichting, oude boomreuzen gekapt

IJsbaan klaar voor winterkou

Door Willem Altena

Het grote grasveld van rottende boombladeren en hinderlijke afvaltakjes vrijmaken, de afwaterpomp stilzetten en vervolgens de stevige putkraan in de aanvoerbuis tussen de baan en de naastliggende Swette opendraaien. Eerst even wat gesputter en dan stroomt het Friese boezemwater gulzig het lager gelegen, licht besneeuwde schaatswalhalla aan de Leeuwarderweg op.
Drie dagen en evenveel nachten later staat het water minstens 15 centimeter hoog en zijn de meeuwen weer vertrokken, de buiken vol van muisjes die bij opkomende vloed het hazenpad wilden kiezen en helaas in de toeschietende snavels van de ronddobberende zeevogels verdwenen.
Nu is het wachten op Koning Winter en kenne we hooplek skaatse! Aan de IJsbaan Dicky van der Werf en de verantwoordelijke IJsclub Sneek 1871 zal het niet liggen. Beide zijn er weer helemaal klaar voor. Jong, oud, cracks, schuifelaars; alle schaatsliefhebbers krijgen een warm onthaal.

De bestuursleden en vrijwilligers van de ijsclub zitten nooit stil. Vrijwel elke maandagochtend zijn ze op de ijsbaan te vinden. Er is altijd wel iets te bespreken en onderhoudswerk te doen. Hun groepje dunt iets uit. Wie zich als nieuwe vrijwilliger meldt, krijgt een hartelijk welkom. De afgelopen maanden hadden deze mannen, voornamelijk gezellige senioren, het extra druk met het prepareren van hun geliefde ijsbaan.
De eerste herfstklus was de vernieuwing van de baanverlichting. Heel vaak branden de lampen niet – zo hard en lang vriest het (spijtig genoeg) tegenwoordig niet meer. Maar áls inwoners van de Waterpoortstad hier in de avonduren rondjes willen rijden, kunnen zij dat vanzelfsprekend niet bij alleen maanlicht…
De ijsvereniging weet dat als de beste en heeft nu alle lampen en armaturen vernieuwd. De gasontladingslampen zijn verdwenen. Die startten langzaam op, waren peperduur in gebruik en zijn sinds een paar jaar ook niet meer verkrijgbaar.
In de top van de 15,5 meter lange en 41 jaar oude stalen palen werpen nu led-lampen, klein maar sterk, licht op de ovale schaatspiste. Een vervangingsklus van zo’n tienduizend euro, op hoog niveau uitgevoerd door de installatiebedrijven Kompas en Hiemstra, respectievelijk uit Gytsjerk en Sneek. Het verenigingsbestuur hoopt de investering door lagere energie- en aansluitkosten op termijn terug te verdienen.
Overigens, de ijsclub mag pas entreegeld heffen als de lampen op de baan zijn ontstoken. Dat heeft alles te maken met de statutair vastgelegde bepaling: ’Tot het moment op de dag dat het licht in de masten aangaat, is het op de ijsbaan gratis schaatsen voor iedereen’.
Een ander opvallend (of eerder, neervallend) karwei was het kappen van acht populieren aan de noordzijde van de baan, net buiten het hek, in opdracht van de gemeente Súdwest-Fryslân. Om er goed bij te kunnen komen, werden hoogwerkers en ander materieel over een strook stalen rijplaten in de lengterichting van de baan aangevoerd.
Tachtig meter hekwerk moest plat en zelfs de bijenkasten verlieten tijdelijk hun vaste stek op het polderdijkje. De bomen, sommige met een onderstam van dik twee meter in doorsnee, konden zo gecontroleerd op de ijsbaan neerploffen, zonder schade aan te richten.
De ijsclub is opgelucht over de verdwijning van deze sta-in-de-weg-reuzen. Hoewel bladerloos hielden ze gunstige koude wind uit noorden en oosten tegen. Het baanwater aan die zijde vroor ook altijd het laatst dicht, tot ergernis van ijsmeester Jelle Plantinga. ,,It is dêr no in stik iepener. It klinkt miskien frjemd, mar sokke hege beammen hâlde waarmte fêst.” De bomenkappers hebben volgens de baanbaas trouwens prima werk geleverd. ,,De kompliminten”.

Minder zijn Plantinga en de andere ijsclubmensen te spreken over de oude afrastering ter plekke. Dat stalen hekwerk is weliswaar (tijdelijk) teruggeplaatst, maar erg deugdelijk is het niet meer. ,,Dat diel is hjir en dêr stikken en foldocht net oan de easken. Dat moat perfoarst fernijd wurde”, oordeelt Plantinga.
De ijsclub gaat er vanuit dat de gemeente hiervoor de beurs trekt. Ze kan al die investeringen moeilijk zelf alleen bestuiveren. Alom wordt gezocht naar gevulde potjes van subsidiegevers, fondsen en sponsors. ,,We doën ut nyt foar oansself”, zegt het bestuur. ,,Ut is foar skaatsend Sneek!”.