De jubileum bijeenkomst op 19 november 2021 in het scheepvaart museum zal doorgaan met in achtneming van de op dit moment geldende corona-maatregelen. Dat houdt onder andere in dat genodigden bij binnenkomst een geldig corona bewijs moeten laten zien. Wij zullen samen met het FSM al het mogelijke doen de bijeenkomst veilig te laten verlopen.