Sneeker IJsploeg

In 2015 is de IJsclub Sneek 1871 geprivatiseerd en dat houdt in dat de ijsclub haar eigen ijsbroek moet ophouden vanaf dat jaar en geen ondersteuning meer vanuit de gemeente zal krijgen voor onderhoud en dagelijkse kosten,

Op 1 december 2015 is daarom de “Sneeker IJskamer” voor bedrijven en de “Sneeker IJsploeg” voor particuliere ondersteuners opgericht.

De eerste oorkonde van de “Sneeker IJsploeg” is op 8 december 2015 door voorzitter Jacob Akkerman en ledenadministrateur Stoffel Boersma uitgereikt aan Erelid Jans Groothuis.IMG_7857

Leden van de Sneeker IJsploeg:

Bouke van der Meulen