Tuurlijk, een ijsbaan is er om op te schaatsen. Medio november laten baanbaas Jelle Plantinga en zijn inlaatcompanen weer koel Zwettewater over de gekortwiekte akker lopen. En dan maar hopen en bidden dat we een lekker dikke winter krijgen. Die doorloopt tot in maart. De strengste in anderhalve eeuw! Su moai weze.

Maar: kijk de ijsclub – die in januari haar 150-jarig jubileum viert – er niet op aan als het de komende wintermaanden toch weer geregeld warm water regent. Die tegenwoordige trend van zachte, bijna ijsloze winters is heus niet nieuw. Ook vroeger vertikte Koning Winter het soms jarenlang Siberië voor Sneek in te ruilen. Lees het jubileumboek er straks maar ’s op na. Vroeger of later komt de goeie-ouwe ijstijd weer terug…

Veel ijsbanen, elders in Friesland, zijn inderdaad uitsluitend bedoeld voor de schaatssport. Hooguit zie je er zomerdag wat hapgrage schapen op lopen. De ijsbaan aan de Leeuwarderweg heeft die wollige kakkers al lang geleden in de ban gedaan. Daarvoor in de plaats zijn verschillende andere gebruikers gekomen. Om er enkele te noemen. Showkorps Advendo, de handboogvereniging Orion en het fameuze Timmerdorp – niet te vergeten.

Sinds enige jaren hebben een paar imkers bijenkasten, hoog en droog, op de bloemrijke ijsbaan staan. Onlangs hielden zij voor de vrijwilligers en hun (jeugdige) aanhang een open bijendag. Een geslaagde happening met hapjes, drankjes en ijsco’s, zonder pijnlijke steken en voor elk een potje onvervalste IJsbaan Honing. Als de corona volgend voorjaar het land uit is, ligt er voor álle leden een vervolgsessie in het verschiet. Zorg dat je er dan bij bent…

Willem Altena