boer haalt hoop hooi binnen

Liefst 64 pakken hooi heeft boer De Boer van de ijsbaan aan de Leeuwarderweg kunnen halen. Het extra laagje water dat de ijsclubvrijwilligers een poosje gelegen op het dorstige perceel lieten lopen, deed het gewas zichtbaar goed. Toen dat een kontje hoog stond, maaide Michiel de Boer het vorige week bij de grond af.

Vier zonnige dagen achtereen werd het maaisel aan gras, bloempjes en kruiden gekeerd. Dat klusje moest de Scharnegoutumer veehouder halverwege noodgedwongen aan zijn echtgenote Caroline overlaten.

Hij brak zijn rechteronderarm bij werkzaamheden op de boerderij aan de Sint Martendsyk. Hij ‘knoffele’ met trappetje en al in een werkput. ,,Ik fielde der eins net iens sa’n soad fan. Omt ik ek de fingers noch bewege koe, tocht ik dat it wol meifoel”, meende Michiel. Maar toen hij een schep wou oprapen, weigerde de gekwetste ledemaat dienst. Op naar het ziekenhuis, arm in het gips en de mitella om.
Geblesseerd of niet, hij zat wel weer mooi achter het stuur van de auto die de kar trok waarmee hij stapvoets rondjes over de stoppelige ijsbaan reed, achter de machine aan die van het losse hooi pakjes maakte.
Broer Geert, Caroline en de zonen Albert (15) en Sipke Rein (11) staken de gespierde armen uit de mouwen. Zij moesten de elk 20 tot 30 kilo wegende balen, vastgesnoerd door pickup touw, op de open kar tillen.
De boer kan het welriekende, smaakvolle veevoer thuis goed gebruiken. Bij het zien van de eerste spriet likten zijn koeien zich al om de mond. Later in de zomer maait hij het gras voor een tweede keer.
De leden van de boogschietclub zouden hem misschien wel vaker in actie willen zien. Zij houden van een kortgeschoren grasmat. Als een pijl het scoringsbord mist en een eind doorschiet, vinden ze die tussen hoger opgeschoten groen moeilijker terug. Voorlopig hebben ze geen klagen. De ijsbaan ligt er bij als een biljarttafel.
Willem Altena
Posted in: nieuws.
Last Modified: juni 4, 2020