Tijdens de op 13 december jongstleden gehouden jaarvergadering van de IJsclub Sneek, hebben het bestuur en de aanwezige leden van de ijsclub, oud-voorzitter Jacob Akkerman, die op 29 maart 2023 na een kort ziekbed is overleden, postuum het ere lidmaatschap van onze ijsclub toegekend. Zijn vrouw Sonja Akkerman mocht tijdens de vergadering de oorkonde, het bijbehorende speldje en natuurlijk een mooie bos bloemen in ontvangst nemen.
Jacob Akkerman maakte sinds 1984 deel uit van het bestuur, waarvan een zeer groot gedeelte als voorzitter. De ijsclub was zijn alles.
(In memoriam )

Tijdens de jaarvergadering nam Bouke van de Meulen na 9 jaar bestuurslidmaatschap en secretaris functie afscheid van het bestuur van de ijsclub. Bouke werd hartelijk bedankt voor zijn inzet tijdens deze 9 jaar, deze dank werd vanzelfsprekend vergezeld van een mooie bos bloemen en een “lekkere”fles.

Zaterdag 6 januari 2024 zal de nieuwjaarsreceptie van de ijsclub gehouden worden voor leden en bestuur. Hierover volgt later nog een bericht.

Posted in: bestuur.
Last Modified: december 14, 2023