De heer Groothuis is bij Koninklijk besluit benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.
Jans is 40 jaar secretaris geweest van de IJsclub Sneek en heeft daarnaast  ook voor tennis en andere maatschappelijke doelen zeer verdienstelijk gemaakt. De ijsclub Sneek heeft Jans en zijn vrouw op 25 april een receptie aangeboden in het clubhuis van de ijsclub. Foto’s van de kerk en van de receptie vindt u in het fotoboek.
Op de foto wordt Jans geflankeerd door voorzitter Jacob Akkerman, vice-voorzitter Klaas Haringa en penningmeester Rein Reinsma.

Jans groothuis (6)

Posted in: bestuur.
Last Modified: november 11, 2015