Vrijdag 15 december 2017 werd de 146e Algemene ledenvergadering van onze ijsclub gehouden. Naast een heleboel informatie over het reilen en zeilen van de ijsclub, financieel verslag over het afgelopen jaar en de verkiezing van 2 nieuwe bestuursleden, werd er ook na een bestuursperiode van 35 jaar afscheid genomen van Klaas Haringa als bestuurslid van de IJsclub. 35 jaar wel en wee bij de ijsclub, veel inzet op alle vlakken. Het bestuur vond dat reden om de vergadering voor te stellen om Klaas Haringa tot erelid van de ijsclub te benoemen, waar de gehele vergadering volmonding en met luid applaus instemming voor gaf. Gefeliciteerd Klaas, dik verdiend !

Na afloop van de vergadering was er een gezellig napraten over allerhande zaken onder het genot van een hapje en een drankje. Het was weer een nuttige en gezellige avond.

 

Posted in: bestuur.
Last Modified: december 17, 2017