De uitgave van een boek over de historie van de ijsvereniging maakt onderdeel uit van de jubileumviering van de IJsclub Sneek. Begin volgend jaar bestaat de vereniging 150 jaar. Het boek komt eerder uit. In oktober, zoals het nu lijkt.
Beetje aan de vroege kant, maar er zit een goocheme gedachte achter. Kunnen de mensen – onze 600 leden en andere geïnteresseerden – het boek ruim op tijd aanschaffen en het als Sinterklaas- of Kerstcadeau weggeven. Om de prijs hoeft het niet echt over te gaan. Die ligt op een tientje per exemplaar. Koop er dan meteen maar twee; houd je zelf ook nog eentje over…

We gingen aanvankelijk uit van een boek van 150 pagina’s. Evenveel dus als de club straks jaren telt. Maar er is zoveel te vertellen en af te beelden; het worden er waarschijnlijk 170. Keetman Druk+Print gaat het boek drukken. Het bedrijf, pas verhuisd van de Simmerdyk naar een ruimer pand aan de Koperslagerstraat, is een van de vaste sponsors van onze vereniging.

Over financiële ondersteuning gesproken. De IJsclub Sneek prijst zich gelukkig dat ook speciaal voor dit boek de nodige sponsors zijn gevonden. Met name bestuurslid Stoffel Boersma heeft al een verdienstelijk aantal bedrijven uit de stad als royale ‘stipers’ kunnen inlijven.
De boeksponsorlijst telt nu zo’n dertig namen. ,,Mar ut magge dur gerust noch un paar mear wudde”, verzekert Boersma. Bij wijze van tegenprestatie krijgen de ondernemingen een naamsvermelding in het ‘ijsboek’!

Willem Altena, namens de ijsboekcommissie die verder bestaat uit Jans Groothuis, Klaas Haringa en Jaap Nienhuis