We hadden stiekem hoop dat er eind februari / begin maart nog een paar gezellige ijsbaanschaatsdagen zouden komen. Nou, niet dus. De hele winter kwalijk een vliesje ijs gezien. Zelfs een sfeervol laagje sneeuw, dat ons doorgaans gemengde gevoelens bezorgt – zeker als het erg ijsafdekkend is -, moesten we dit keer ontberen.
Bleef Koning Winter veilig thuis in Siberië uit vrees hier met het coronavirus te worden besmet? In december mag hij, al of niet ingeënt, strenger en langer dan ooit terugkomen. IJs tot diep in de bodem en desnoods sneeuw van 1,5 meter hoog. Krijgt de jubileumviering van onze 150-jarige IJsclub Sneek in januari nog meer cachet!

Chef in- en uitlaat Jelle Plantinga en zijn mede-vrijwilligers hebben in de loop van maart het water van de baan laten stromen. Via omringende slootjes terug de Zwette in. De eerste dagen stijgt uit de baangrond een karakteristiek luchtje op. Wel wat te vergelijken met de ziltige geur van bij eb droogvallend wad.
Het platgeslagen, kleurloze gras richt zich inmiddels meer en meer op. Voorzichtig komen de eerste bloempjes, zoals madeliefjes en paardenbloemen, al tevoorschijn. Rond mei gaat de baan, net als voorgaande jaren, weer geheel geel kleuren. Vanaf dan heerst het biggenkruid. Dikwijls wekenlang.
Tegen die tijd hopen de imkers de bijen hun eerste honingoogstje te hebben zien binnenhalen. Hun kasten staan aan de noordkant van de baan. Het aangrenzende baandijkje is vorig jaar door vrijwilligers van de ijsvereniging over een afstandje van ongeveer zestig meter met een mengsel van bijenvriendelijke bloemen ingezaaid.
Met name het koolzaad doet het goed. De bijen, speurend naar stuifmeel en nectar, zijn de club er dankbaar voor. Het zijn trouwens echt niet alleen de honingbijen uit de kasten die ervan profiteren. Allesbehalve; wilde bijen, zweefvliegen, hommels en andere vliegende insecten zijn in dit fijne stukje natuur nog altijd ver in de meerderheid. Van corona hebben ze geen weet. En geen last.
Andere voorjaarsbodes zijn hier ook alweer present. Vogelaar Plantinga weet ervan mee te praten. Op en rondom de ijsbaan heeft hij opnieuw kasten voor verschillende vogelsoorten opgehangen. Sommige zijn al in bezit genomen. Waaronder de grote kast aan een van de lichtmasten, midden op de baan. Een torenvalkpaar hoopt er een gezinnetje te stichten!
Willem Altena