Klaas Haringa Erelid IJsclub Sneek

Vrijdag 15 december 2017 werd de 146e Algemene ledenvergadering van onze ijsclub gehouden. Naast een heleboel informatie over het reilen en zeilen van de ijsclub, financieel verslag over het afgelopen jaar en de verkiezing van 2 nieuwe bestuursleden, werd er ook na een bestuursperiode van 35 jaar afscheid genomen van Klaas Haringa als bestuurslid van de IJsclub. 35 jaar wel en wee bij de ijsclub, veel inzet op alle vlakken. Het bestuur vond dat reden om de vergadering voor te stellen om Klaas Haringa tot erelid van de ijsclub te benoemen, waar de gehele vergadering volmonding en met luid applaus instemming voor gaf. Gefeliciteerd Klaas, dik verdiend !

Na afloop van de vergadering was er een gezellig napraten over allerhande zaken onder het genot van een hapje en een drankje. Het was weer een nuttige en gezellige avond.

 

contributie al betaald?

De afgelopen dagen winterse omstandigheden, maar niet genoeg om enig ijs te produceren.
Vele leden hebben de contributie inmiddels overgemaakt naar de IJsclub, zij zullen allen nog in december de ledenkaart ontvangen. Degenen die de contributie nog niet hebben overgemaakt, die kunnen dat nog de hele winter doen, maar doe je het nog voor 18 december, dan krijg je ook in december de ijskaart nog thuisbezorgd. Betaal je na 18 december, dan zal je kaart voor je klaarliggen bij het clubgebouw op het moment dat er ijs ligt en we geopend zijn.
Alle betalende leden zijn natuurlijk ook uitgenodigd op onze ALV op vrijdag 15 december 2017 vanaf 19.30 uur welkom in het ijsclub gebouw.

Het nieuwe jaar voor de ijsclub gaat van start.

In verband met de winter, waarvan we hopen dat die de komende maanden zijn intrede weer zal doen, worden deze week alle brieven/mailingen met betrekking tot de jaarcontributie weer verzonden. Ook zit hierbij de uitnodiging voor onze jaarlijkse ALV, die op 15 december wordt gehouden in het clubgebouw van de ijsclub vanaf 20.00 uur. U bent vanaf 19.30 welkom voor koffie en wat lekkers.

De contributie is ook voor het jaar 2017/2018 weer 10,00 euro per gezin. Wij hopen dat u allen de contributie weer aan ons overmaakt voor 30 november. Wij zullen dan zorgen dat voor 1 januari de ijskaart in uw brievenbus wordt bezorgd.

Indien u over een mailadres beschikt, maar de brief via de post bezorgd krijgt, vragen wij u om ons uw mailadres door te geven, zodat wij u de brief volgend jaar via de mail kunnen versturen. Sowieso vragen wij u om uw adres gegevens te controleren, als die niet meer kloppen, wordt de ijskaart ook niet goed bezorgd en dat willen we natuurlijk voorkomen.

Wij hopen met u op een hele lekkere koude winter, waarin we met zijn allen van onze mooie ijsbaan kunnen genieten.

Nieuwe ijsbaankaart en lidmaatschapsgeld.

Vanaf november gaan wij weer de brieven versturen in verband met de contributie voor de IJsbaan Sneek en de uitnodiging voor onze jaarvergadering. Eind december ontvangt u dan van ons weer de lidmaatschapskaart voor het jaar 2017/2018. Mocht de winter zich eerder aankondigen, dan is de kaart vanzelfsprekend ook eerder beschikbaar.

Het liefst willen wij de brief per mail versturen. Van heel veel leden hebben wij een email adres, maar nog lang niet van iedereen. Graag jullie email adres (met naam en adres, zodat daar geen misverstand van komt) sturen naar ledenadministratie@ijsclubsneek.nl